สาวช่างเที่ยว https://tweetie.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-07-2009&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-07-2009&group=1&gblog=12 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน: Tale of the Two Continents]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-07-2009&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-07-2009&group=1&gblog=12 Fri, 10 Jul 2009 21:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=06-04-2009&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=06-04-2009&group=1&gblog=11 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[summer warm up rest detail]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=06-04-2009&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=06-04-2009&group=1&gblog=11 Mon, 06 Apr 2009 22:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-02-2009&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-02-2009&group=1&gblog=10 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[valentine's day at Normandie]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-02-2009&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-02-2009&group=1&gblog=10 Mon, 16 Feb 2009 12:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=31-07-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=31-07-2009&group=5&gblog=9 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[บอรา บอร่า ใข่มุกงามแห่งทะเลใต้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=31-07-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=31-07-2009&group=5&gblog=9 Fri, 31 Jul 2009 22:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-06-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-06-2008&group=5&gblog=8 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูเขาแห่งโมโอเรีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-06-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=10-06-2008&group=5&gblog=8 Tue, 10 Jun 2008 15:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=05-06-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=05-06-2008&group=5&gblog=7 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่ายน้ำกับปลาโลมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=05-06-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=05-06-2008&group=5&gblog=7 Thu, 05 Jun 2008 11:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-05-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-05-2008&group=5&gblog=6 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนบนน้ำที่เชอราตัน โมโอเรีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-05-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-05-2008&group=5&gblog=6 Wed, 28 May 2008 15:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=5 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะโมโอเรีย มนต์เสน่ห์ภูเขาแห่งทะเลใต้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=5 Sun, 25 May 2008 16:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=4 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[โบยบินสู่หมู่เกาะทะเลใต้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=4 Sun, 25 May 2008 13:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=3 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวเดินทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=3 Sun, 25 May 2008 13:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=2 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[หาข้อมูล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=2 Sun, 25 May 2008 13:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=1 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[จากความฝันผันไปเป็นจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=25-05-2008&group=5&gblog=1 Sun, 25 May 2008 13:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-06-2008&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-06-2008&group=4&gblog=6 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[สู้ไม่ได้จริงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-06-2008&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-06-2008&group=4&gblog=6 Mon, 30 Jun 2008 8:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=26-06-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=26-06-2008&group=4&gblog=5 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[หืดจับ! ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=26-06-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=26-06-2008&group=4&gblog=5 Thu, 26 Jun 2008 9:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-06-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-06-2008&group=4&gblog=4 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ง่วงจัง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-06-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-06-2008&group=4&gblog=4 Tue, 24 Jun 2008 15:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-06-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-06-2008&group=4&gblog=3 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ยังอยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-06-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-06-2008&group=4&gblog=3 Fri, 20 Jun 2008 11:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=14-06-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=14-06-2008&group=4&gblog=2 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ยูโรเปี้ยนแชมเปี้ยนชิพ ทัวร์นาเมนท์ของทีมรองบ่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=14-06-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=14-06-2008&group=4&gblog=2 Sat, 14 Jun 2008 23:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-05-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-05-2008&group=4&gblog=1 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะหรือแพ้แค่เสี้ยววินาที ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-05-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=24-05-2008&group=4&gblog=1 Sat, 24 May 2008 12:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-05-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-05-2008&group=3&gblog=1 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญวันเกิดจากสามี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-05-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-05-2008&group=3&gblog=1 Fri, 16 May 2008 20:23:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=08-05-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=08-05-2008&group=2&gblog=4 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[soneva gili maldives]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=08-05-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=08-05-2008&group=2&gblog=4 Thu, 08 May 2008 13:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=3 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[favourite trips]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=3 Tue, 29 Apr 2008 10:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=2 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[เกริ่นนำท่องเที่ยว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=2&gblog=2 Tue, 29 Apr 2008 10:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=03-01-2009&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=03-01-2009&group=1&gblog=9 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[romantic countdown huahin]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=03-01-2009&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=03-01-2009&group=1&gblog=9 Sat, 03 Jan 2009 13:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=11-12-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=11-12-2008&group=1&gblog=7 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[พักผ่อนริมทะเลสวย ที่ สมุย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=11-12-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=11-12-2008&group=1&gblog=7 Thu, 11 Dec 2008 16:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-10-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-10-2008&group=1&gblog=6 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[happy anniversary ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-10-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=30-10-2008&group=1&gblog=6 Thu, 30 Oct 2008 11:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-08-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-08-2008&group=1&gblog=5 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดมาวิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-08-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=20-08-2008&group=1&gblog=5 Wed, 20 Aug 2008 23:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-07-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-07-2008&group=1&gblog=4 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอฟันวันแรกของแมกซ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-07-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=16-07-2008&group=1&gblog=4 Wed, 16 Jul 2008 21:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-06-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-06-2008&group=1&gblog=3 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณแม่จอมตะกละ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-06-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=28-06-2008&group=1&gblog=3 Sat, 28 Jun 2008 22:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=02-05-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=02-05-2008&group=1&gblog=2 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่ลูกที่ veranda resort and spa]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=02-05-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=02-05-2008&group=1&gblog=2 Fri, 02 May 2008 21:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=1&gblog=1 https://tweetie.bloggang.com/rss <![CDATA[beautiful family]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tweetie&month=29-04-2008&group=1&gblog=1 Tue, 29 Apr 2008 11:02:23 +0700